دستگاه تست اعصاب بسازیم !

عناون آموزش : آموزش ساخت دستگاه تست اعصاب

زمان فیلم آموزشی : 13 دقیقه

حجم فایل آموزشی : 80 مگابایت