سلام به دوستان خوبم در سایت داناشو ، امروز با آموزش برخی اصطلاحات رایج روانشناسی ، در حضور شما هستیم .

اصطلاحات رایج روانشناسی
اصطلاحات رایج روانشناسی

اگر به روانپزشک مراجعه نمیکنیم ، حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم ، یادگیری اصطلاحات رایج روانشناسی می باشد .

روانپزشکی جزو رشته هایی است که در ایران خیلی ظلوم واقع شده است .

برخی از علل عدم مراجعه مردم به نزد روانپزشکان :

1 – درک نادرست ، و اینکه هرکسی بره پیش روانپزشک مشکل روانی داره .

این باور کاملاً غلطه دوست من ، همه مردم به نوعی از مشکلات روحی و روانی رنج می برند .

هر انسانی به نوعی مشکل یا انحراف روحی دچار است .

ترس از برچسب خوردن یا انگ روانی بودن نباید مانع مراجعه کردن شما به روانپزشک بشه .

مشکلات روحی و روانی ، مثل مشکلات فیزیکی ، به مرور انسان را فرسوده و مستهلک میکند .

بدترین نوع مشکلات روحی ، میتونه افسردگی باشه .

پس باید به مشکلات روحی خود اهمیت بدهیم و برای رفع آنها تلاش کنیم .

2 – علت دوم عدم مراجعه به روانپزشکان ، میتونه مشکلات مالی باشه .

بله ، خوب وقتی شما توی خرج و مخارج روزانه خودتون مونده باشید ، معلومه قید روانپزشک رو میزنید .

شما وقتی یه دندان خراب توی دهانتان باشد و یا کمر درد داشته باشید ، یا فریم عینکتون رو بخوای عوض کنی ، معلومه برای تیمار روح خود هزینه ای نمیپردازید .

3 – تشخیص ندادن مشکل خود و تصور اینکه آدم نرمالی هستیم .

خیلی از افراد ، نمیدونن مشکل که الان باهاش مواجه هستند ، جزو مشکلاتی روانشناسی محسوب میشه .

همیشه وقتی از بیرون به قضیه نگاه کنی ، خیلی از موضوعات براتون روشن میشه .

اضطراب ، استرس ، افسردگی ، خشم ، بی خیالی ، درون گرایی ، خودآزاری ، دیگر آزاری ، و هزاران مورد دیگر ، همه جزو زیرمجموعه های روانشناسی هستند .

اصطلاحات رایج روانشناسی
اصطلاحات رایج روانشناسی

در زیر مجموعه ای از اصطلاحات روانشاصطلاحات رایج روانشناسی و معنی آنها برای شما ذکر میشود .

پس از مطالعه متن زیر ، مسلماً اطلاعات شما در مورد روانشانسی افزایش خواهد یافت .

انتزاع ( abstraction) : توانایی جداسازی کیفیتی از یک شئی یا تفکر . abstractدر اسکیزوفرنیا مختل است.

عاطفه( affect) : یک مایه احساسی (feeling tone)که عینی(objective)و متغیر است. آن را میتوان به اشکال flat، blanted، بی ثبات یا ناهماهنگ توصیف کرد . afect یکی از چهار (a) بلولر است که در اسکیزوفرنیا آسیب می بیند.

پرخاشگری (aggression): احساسها، عقاید یا اعمال خصمانه وخشمگینانه معطوف به شخص یا شئی .در بیماران  maniaو  impulsive control(اختلال کنترل تکانه)دیده میشود.

بی قراری(agtaition): تنش همراه با بیش فعالی و پریشانی و اضطراب .در اسکیزوفرنی ، مانیا و افسردگی دیده میشود.

احساس دوگانه(:(Ambivalenceوجود همزمان نگرشها و هیجانات متضاد مثل عشق و نفرت.یکی از چهار (a)بلولر است.

فراموشی(amnesia): فقدان حافظه.ناتوانی در فراخوانی خاطرات گذشته به ذهن.در O.M.D  دیده میشود.

فقدان احساس لذت (anhedonia): فقدان لذت در اعمالی که طبیعتاً لذت بخش است.(شایعترین علامت در افسردگی.)

اضطراب (anxiety): احساس وحشت و فنای قریب الوقوع. ترس و بیم بدون علت واضح نسبت به آینده.

فقدان احساس(apathy): فقدان احساس، هیجان، علاقه یا نگرانی.در افسردگی شایع است.

آفازی(aphasia): فقدان یا اختلال برقراری رابطه با تکلم یا نوشتن. علایم به علت اختلال عمل مراکز مغزی در نیمکره غالب (معمولاً نیمکره چپ) است.

آتاکسی(ataxia):عدم تعادل، ناتوانی در هماهنگ سازی حرکات ارادی.در اسکیزوفرنی دیررس مشاهده میشود .

اپراکسی(apraxia): اختلال حرکات ارادی علیرغم سلامت سیستم حسی حرکتی .

خودکاری(automatism):فعالیت بدون آگاهی هوشیارانه شخص صورت میگیرد.

انسداد (blocking): توقف ناگهانی قطار تفکر در وسط یک جمله . در اسکیزوفرنی شایع است.

کاتالپسی(catalepsy): معادل waxy flexibility است . حفظ وضعیت اندام و حالت فیزیکی غیر عادی .

کاتاپلکسی (cataplexy): فلج موقتی و بی حرکتی ناشی از هیجانات قوی . در نارکلوپسی (یک اختلال خواب)دیده می شود .

کاتاتونی ((catatonia: نوعی اسکیزوفرنیا با مشخصه های رژیدیته جسمی ، منفی کاری (عدم رعایت توصیه ها و دستورات)، تحریک یا بهت ، رفتار خلق الساعه، پرخاشگری ، ادا و اطوار ، تقلید رفتار و رفتار کلیشه ای .

حاشیه پردازی (circumstantiality): تفکر و تکلم همراه با ذکر جزئیات غیر ضروری در پاسخ به یک پرسش. در اسکیزوفرنی و O.C.D  دیده میشود.

وسواس عملی(compulsion): تکانه غیر قابل مقاومت برای انجام یک عمل غیر منطقی .

افسانه سازی(confabulation): داستان پردازی در مقابل سوالاتی که موقعیت آن به خاطر شخص نمی آید.

تعارض(conflict): کشمکش روانی بین انگیزه ها ، خواسته های بیرونی (محیط) یا درونی. آن را عامل بروز بسیاری از اختلالات روانی می دانند. اگر تعارض بین نیروهای درونی شخصیت باشد اصطلاح درون روانی(intrapsychic)و اگر تعارض بین (خود)و محیط باشد از اصطلاح extrapsychicاستفاده می شود .

بـددهـنی(coprolalia): ادای غیر عادی کلمات ناهنجار و وقیحانه .در سندرم تورت دیده می شود.

شنوده پنداری (deja entendu): احساس اینکه شخص چیزی را که میشنود قبلا شنیده است. در حالت اضطرابی و خستگی مشاهده می شود.

آشنا پنداری(deja.vu): احساس اینکه شخص چیزی را که می بیند قبلاً دیده است .در اختلالات اضطرابی و خستگی مشاهده می شود.

جـنون لقائی(induced delusion):هـذیـانـی کـه در فـردی توسط فردی دیگر ایجاد می شود.جنون دوتائی نیز خوانده می شود .

هـذیان گزند و آسیب(delusion of persecutry):سوء ظن افراطی و غیر منطقی و عدم اعتماد به دیگران. در اسکیزوفرنی پارانویید دیده می شود.

مسخ شخصیت (depersonalization): بیمار احساس می کند که هویت شخصی خود را از دسـت داده اسـت و مـتفاوت با گذشته و سایرین، بیگانه و غیر عادی است.یک اختلال تجزیه ای است.

حواس پرتی(distractibility): بیمار مطابق تحریکات درونی یا بیرونی موضوع صحبت را عوض میکند. درmania دیده می شود.

دیس کینزی(dyskinesia): هر نوع اختلال حرکت.

تقـلید کـلام (echolalia): تـکـرار تـقلیدی کلام دیگری .در اسکیزوفرنی کاتاتونیک دیده می شود.

تقلید رفتاری(echopraxia): تکرار تقلیدی رفتار دیگری . در اسکیزوفرنی کاتاتونیک دیده می شود.

خوشی(elation): عاطفه مشتمل بر احساس نشئه، پیروزی، خودپسندی شدیدو خوش بینی.

نشئه(euphoria): احساس مبالغه آمیز رفاه جسمی/روانی.

سرخوشی(exaltation): احساس شدیداً اغراق آمیز خوشی و تندرستی.

ـ ترس(fear): بیم و واکنش هیجانی و فیزیولوژیک نسبت به یک منبع مشخص و واضح خطر. با اضطراب تفاوت دارد.

ـ پرش افکار(flight of ldea): انحراف سریع از یک موضوع به موضوع دیگر .گاهی میتوان مایه های تفکر را در همین موضوعات مختلف نیز پیگیری کرد.

ـ بزرگ منشی(granducity): احساس حائز اهمیت فوق العاده بودن، اغراق بیهوده.در مانیا و اسکیزوفرنیا دیده می شود.

ـ تـوهم (hallucination): درک حـسی کـه بـرای آن مـحـرک خـارجـی وجود ندارد .در اسکیزوفرنی دیده می شود.نوع شنوائی آن شایع تر است.

ـ توهم هیپناگوژیک: توهمی که در حالت خواب و بیداری (بلافاصله قبل از خواب رفتن)روی میدهد و طبیعی است.

ـ خود بیمار انگاری(hypochondriasis): نگرانی مفرط بدنی و توجه بیمار گونه به جزئیات اعمال بدن . اغراق در مورد هر علامت .

ـ ایلوژن(illusion): درک اشتباهی، سو تعبیر محرک حسی.

ـ قضاوت(judgment): قدرت شناسایی رابطه واقعی عقاید، توانایی اخذ نتایج درست از تجارب.

ـ بـی تـفاوتـی زیبا (labella indifference): بی تفاوتی نسبت به ناتوانائی های خود ، بی تفاوتی نامناسب . در اختلالات تبدیلی مشاهده میشود .

ـ پـر گـوئی(logorrhea)صـحبـت زیاد و مهار نشدنی . در maniaو اسکیزوفرنی دیده می شود.

ـ تفکر سحرآمیز(magical thinking):اعتقاد بر اینکه تفکر معادل عمل کردن است و البته رابطه واقع گرایانه بین علت و معلول وجود ندارد . در رویا، کودکان و افراد ساده دیده میشود.

ـ ادا و اطوار(mannerism):ژست یا انواع رفتارهای خاص یک فرد.

ـ خلق(mood): مایه احساسی و هیجانی بخصوص آنچه که شخص در اندرون خویش تجربه میکند.درونی و ذهنی است.در بیمارانmaniaمعمولا عقاید با خلق هماهنگ و در اسکیزوفرنیا عقاید با خلق ناهماهنگ است.

ـ موتیسم(mutism):ناتوانی برای صحبت کردن.

ـ منفی کاری(negativism):مقابله آشکار یا پنهان نسبت به توصیه و دستورات.(مقابله توام با مقاومت).

ـ واژه سازی(neologism):واژه های تازه ای که بیمار میسازد و غالبا ملغمه ای از کلمات دیگر است.

ـ هراس(panic):اضطراب ناگهانی،مغلوب کننده و بسیار شدیدکه ایجاد وحشت و تغیرات فیزیولوژیک میکند.

ـ قلت کلام (paucity of speech):کاربرد محدود کلام . در اختلال اوتیستیک، اسکیزوفرنیا و افسردگی دیده میشود.

ـ درجازدن(perseveration): صحبت تکراری،دوام غیر ارادی و افراطی یک فعالیت که غالبا کلامی است.

ـ فوبی(phobia):ترس بیمار گونه همراه با اضطراب شدید.

ـ رفتار کلیشه ای (sterotype behavior):تکرار ثابت مکانیکی یک عمل.

ـ انتشار افکار(thought broad casting):هذیان منتشر شدن افکار به دنیای خارج.یکی از علایم درجه اول اشنایدر.

ـ تیک(tic): حرکت عضلانی ناگهانی و غیر ارادی.

ـ تکرار مرضی(verbigerations): تکرار کلیشه ای و ظاهراً بی معنی کلمات یا جملات.

ـ سالاد کلمه(word salad): ترکیبی از کلمات و عبارات که فاقد معنی جامع و رابطه منطقی است.

PDF کلمات کلیدی روانشناسی

منبع

اگر مطلب اصطلاحات رایج روانشناسی ، برای شما مفید واقع شده است ، لطفاً از سایر مطالب سایت ما دیدن فرمائید و با نظرات خود به رشد و شکوفایی یک سایت آموزشی داناشو کمک نمائید .

آیا نزدیکان ما بهترین مشاور هستند؟

آلزایمر چیست ؟ علل و علائم

کانال آپارات داناشو

صفحه اینستاگرام داناشو

دیدگاهتان را بنویسید