سلام به دوستان خوبم در سایت داناشو ، امروز با آموزش برخی اصطلاحات رایج روانشناسی ، در حضور شما هستیم .

اصطلاحات رایج روانشناسی
اصطلاحات رایج روانشناسی

اگر به روانپزشک مراجعه نمیکنیم ، حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم ، یادگیری اصطلاحات رایج روانشناسی می باشد .

روانپزشکی جزو رشته هایی است که در ایران خیلی ظلوم واقع شده است .

برخی از علل عدم مراجعه مردم به نزد روانپزشکان :

1 – درک نادرست ، و اینکه هرکسی بره پیش روانپزشک مشکل روانی داره .

این باور کاملاً غلطه دوست من ، همه مردم به نوعی از مشکلات روحی و روانی رنج می برند .

هر انسانی به نوعی مشکل یا انحراف روحی دچار است .

ترس از برچسب خوردن یا انگ روانی بودن نباید مانع مراجعه کردن شما به روانپزشک بشه .

مشکلات روحی و روانی ، مثل مشکلات فیزیکی ، به مرور انسان را فرسوده و مستهلک میکند .

بدترین نوع مشکلات روحی ، میتونه افسردگی باشه .

پس باید به مشکلات روحی خود اهمیت بدهیم و برای رفع آنها تلاش کنیم .

2 – علت دوم عدم مراجعه به روانپزشکان ، میتونه مشکلات مالی باشه .

بله ، خوب وقتی شما توی خرج و مخارج روزانه خودتون مونده باشید ، معلومه قید روانپزشک رو میزنید .

شما وقتی یه دندان خراب توی دهانتان باشد و یا کمر درد داشته باشید ، یا فریم عینکتون رو بخوای عوض کنی ، معلومه برای تیمار روح خود هزینه ای نمیپردازید .

3 – تشخیص ندادن مشکل خود و تصور اینکه آدم نرمالی هستیم .

خیلی از افراد ، نمیدونن مشکل که الان باهاش مواجه هستند ، جزو مشکلاتی روانشناسی محسوب میشه .

همیشه وقتی از بیرون به قضیه نگاه کنی ، خیلی از موضوعات براتون روشن میشه .

اضطراب ، استرس ، افسردگی ، خشم ، بی خیالی ، درون گرایی ، خودآزاری ، دیگر آزاری ، و هزاران مورد دیگر ، همه جزو زیرمجموعه های روانشناسی هستند .

اصطلاحات رایج روانشناسی
اصطلاحات رایج روانشناسی

در زیر مجموعه ای از اصطلاحات روانشاصطلاحات رایج روانشناسی و معنی آنها برای شما ذکر میشود .

پس از مطالعه متن زیر ، مسلماً اطلاعات شما در مورد روانشانسی افزایش خواهد یافت .

انتزاع ( abstraction) : توانایی جداسازی کیفیتی از یک شئی یا تفکر . abstractدر اسکیزوفرنیا مختل است.

عاطفه( affect) : یک مایه احساسی (feeling tone)که عینی(objective)و متغیر است. آن را میتوان به اشکال flat، blanted، بی ثبات یا ناهماهنگ توصیف کرد . afect یکی از چهار (a) بلولر است که در اسکیزوفرنیا آسیب می بیند.

پرخاشگری (aggression): احساسها، عقاید یا اعمال خصمانه وخشمگینانه معطوف به شخص یا شئی .در بیماران  maniaو  impulsive control(اختلال کنترل تکانه)دیده میشود.

بی قراری(agtaition): تنش همراه با بیش فعالی و پریشانی و اضطراب .در اسکیزوفرنی ، مانیا و افسردگی دیده میشود.

احساس دوگانه(:(Ambivalenceوجود همزمان نگرشها و هیجانات متضاد مثل عشق و نفرت.یکی از چهار (a)بلولر است.

فراموشی(amnesia): فقدان حافظه.ناتوانی در فراخوانی خاطرات گذشته به ذهن.در O.M.D  دیده میشود.

فقدان احساس لذت (anhedonia): فقدان لذت در اعمالی که طبیعتاً لذت بخش است.(شایعترین علامت در افسردگی.)

اضطراب (anxiety): احساس وحشت و فنای قریب الوقوع. ترس و بیم بدون علت واضح نسبت به آینده.

فقدان احساس(apathy): فقدان احساس، هیجان، علاقه یا نگرانی.در افسردگی شایع است.

آفازی(aphasia): فقدان یا اختلال برقراری رابطه با تکلم یا نوشتن. علایم به علت اختلال عمل مراکز مغزی در نیمکره غالب (معمولاً نیمکره چپ) است.

آتاکسی(ataxia):عدم تعادل، ناتوانی در هماهنگ سازی حرکات ارادی.در اسکیزوفرنی دیررس مشاهده میشود .

اپراکسی(apraxia): اختلال حرکات ارادی علیرغم سلامت سیستم حسی حرکتی .

خودکاری(automatism):فعالیت بدون آگاهی هوشیارانه شخص صورت میگیرد.

انسداد (blocking): توقف ناگهانی قطار تفکر در وسط یک جمله . در اسکیزوفرنی شایع است.

کاتالپسی(catalepsy): معادل waxy flexibility است . حفظ وضعیت اندام و حالت فیزیکی غیر عادی .

کاتاپلکسی (cataplexy): فلج موقتی و بی حرکتی ناشی از هیجانات قوی . در نارکلوپسی (یک اختلال خواب)دیده می شود .

کاتاتونی ((catatonia: نوعی اسکیزوفرنیا با مشخصه های رژیدیته جسمی ، منفی کاری (عدم رعایت توصیه ها و دستورات)، تحریک یا بهت ، رفتار خلق الساعه، پرخاشگری ، ادا و اطوار ، تقلید رفتار و رفتار کلیشه ای .

حاشیه پردازی (circumstantiality): تفکر و تکلم همراه با ذکر جزئیات غیر ضروری در پاسخ به یک پرسش. در اسکیزوفرنی و O.C.D  دیده میشود.

وسواس عملی(compulsion): تکانه غیر قابل مقاومت برای انجام یک عمل غیر منطقی .

افسانه سازی(confabulation): داستان پردازی در مقابل سوالاتی که موقعیت آن به خاطر شخص نمی آید.

تعارض(conflict): کشمکش روانی بین انگیزه ها ، خواسته های بیرونی (محیط) یا درونی. آن را عامل بروز بسیاری از اختلالات روانی می دانند. اگر تعارض بین نیروهای درونی شخصیت باشد اصطلاح درون روانی(intrapsychic)و اگر تعارض بین (خود)و محیط باشد از اصطلاح extrapsychicاستفاده می شود .

بـددهـنی(coprolalia): ادای غیر عادی کلمات ناهنجار و وقیحانه .در سندرم تورت دیده می شود.

شنوده پنداری (deja entendu): احساس اینکه شخص چیزی را که میشنود قبلا شنیده است. در حالت اضطرابی و خستگی مشاهده می شود.

آشنا پنداری(deja.vu): احساس اینکه شخص چیزی را که می بیند قبلاً دیده است .در اختلالات اضطرابی و خستگی مشاهده می شود.

جـنون لقائی(induced delusion):هـذیـانـی کـه در فـردی توسط فردی دیگر ایجاد می شود.جنون دوتائی نیز خوانده می شود .

هـذیان گزند و آسیب(delusion of persecutry):سوء ظن افراطی و غیر منطقی و عدم اعتماد به دیگران. در اسکیزوفرنی پارانویید دیده می شود.

مسخ شخصیت (depersonalization): بیمار احساس می کند که هویت شخصی خود را از دسـت داده اسـت و مـتفاوت با گذشته و سایرین، بیگانه و غیر عادی است.یک اختلال تجزیه ای است.

حواس پرتی(distractibility): بیمار مطابق تحریکات درونی یا بیرونی موضوع صحبت را عوض میکند. درmania دیده می شود.

دیس کینزی(dyskinesia): هر نوع اختلال حرکت.

تقـلید کـلام (echolalia): تـکـرار تـقلیدی کلام دیگری .در اسکیزوفرنی کاتاتونیک دیده می شود.

تقلید رفتاری(echopraxia): تکرار تقلیدی رفتار دیگری . در اسکیزوفرنی کاتاتونیک دیده می شود.

خوشی(elation): عاطفه مشتمل بر احساس نشئه، پیروزی، خودپسندی شدیدو خوش بینی.

نشئه(euphoria): احساس مبالغه آمیز رفاه جسمی/روانی.

سرخوشی(exaltation): احساس شدیداً اغراق آمیز خوشی و تندرستی.

ـ ترس(fear): بیم و واکنش هیجانی و فیزیولوژیک نسبت به یک منبع مشخص و واضح خطر. با اضطراب تفاوت دارد.

ـ پرش افکار(flight of ldea): انحراف سریع از یک موضوع به موضوع دیگر .گاهی میتوان مایه های تفکر را در همین موضوعات مختلف نیز پیگیری کرد.

ـ بزرگ منشی(granducity): احساس حائز اهمیت فوق العاده بودن، اغراق بیهوده.در مانیا و اسکیزوفرنیا دیده می شود.

ـ تـوهم (hallucination): درک حـسی کـه بـرای آن مـحـرک خـارجـی وجود ندارد .در اسکیزوفرنی دیده می شود.نوع شنوائی آن شایع تر است.

ـ توهم هیپناگوژیک: توهمی که در حالت خواب و بیداری (بلافاصله قبل از خواب رفتن)روی میدهد و طبیعی است.

ـ خود بیمار انگاری(hypochondriasis): نگرانی مفرط بدنی و توجه بیمار گونه به جزئیات اعمال بدن . اغراق در مورد هر علامت .

ـ ایلوژن(illusion): درک اشتباهی، سو تعبیر محرک حسی.

ـ قضاوت(judgment): قدرت شناسایی رابطه واقعی عقاید، توانایی اخذ نتایج درست از تجارب.

ـ بـی تـفاوتـی زیبا (labella indifference): بی تفاوتی نسبت به ناتوانائی های خود ، بی تفاوتی نامناسب . در اختلالات تبدیلی مشاهده میشود .

ـ پـر گـوئی(logorrhea)صـحبـت زیاد و مهار نشدنی . در maniaو اسکیزوفرنی دیده می شود.

ـ تفکر سحرآمیز(magical thinking):اعتقاد بر اینکه تفکر معادل عمل کردن است و البته رابطه واقع گرایانه بین علت و معلول وجود ندارد . در رویا، کودکان و افراد ساده دیده میشود.

ـ ادا و اطوار(mannerism):ژست یا انواع رفتارهای خاص یک فرد.

ـ خلق(mood): مایه احساسی و هیجانی بخصوص آنچه که شخص در اندرون خویش تجربه میکند.درونی و ذهنی است.در بیمارانmaniaمعمولا عقاید با خلق هماهنگ و در اسکیزوفرنیا عقاید با خلق ناهماهنگ است.

ـ موتیسم(mutism):ناتوانی برای صحبت کردن.

ـ منفی کاری(negativism):مقابله آشکار یا پنهان نسبت به توصیه و دستورات.(مقابله توام با مقاومت).

ـ واژه سازی(neologism):واژه های تازه ای که بیمار میسازد و غالبا ملغمه ای از کلمات دیگر است.

ـ هراس(panic):اضطراب ناگهانی،مغلوب کننده و بسیار شدیدکه ایجاد وحشت و تغیرات فیزیولوژیک میکند.

ـ قلت کلام (paucity of speech):کاربرد محدود کلام . در اختلال اوتیستیک، اسکیزوفرنیا و افسردگی دیده میشود.

ـ درجازدن(perseveration): صحبت تکراری،دوام غیر ارادی و افراطی یک فعالیت که غالبا کلامی است.

ـ فوبی(phobia):ترس بیمار گونه همراه با اضطراب شدید.

ـ رفتار کلیشه ای (sterotype behavior):تکرار ثابت مکانیکی یک عمل.

ـ انتشار افکار(thought broad casting):هذیان منتشر شدن افکار به دنیای خارج.یکی از علایم درجه اول اشنایدر.

ـ تیک(tic): حرکت عضلانی ناگهانی و غیر ارادی.

ـ تکرار مرضی(verbigerations): تکرار کلیشه ای و ظاهراً بی معنی کلمات یا جملات.

ـ سالاد کلمه(word salad): ترکیبی از کلمات و عبارات که فاقد معنی جامع و رابطه منطقی است.

PDF کلمات کلیدی روانشناسی

منبع

اگر مطلب اصطلاحات رایج روانشناسی ، برای شما مفید واقع شده است ، لطفاً از سایر مطالب سایت ما دیدن فرمائید و با نظرات خود به رشد و شکوفایی یک سایت آموزشی داناشو کمک نمائید .

آیا نزدیکان ما بهترین مشاور هستند؟

آلزایمر چیست ؟ علل و علائم

کانال آپارات داناشو

صفحه اینستاگرام داناشو

51 thoughts on “اصطلاحات رایج روانشناسی

 1. s

  A little correction. It was Docker Inc. not Microsoft who announced the support of kubernetes on Docker for Windows. Henrie Tobie Bogoch

 2. s

  Make sure that you have SEO friendly themes, plug-ins and templates. Beth Chalmers Stacie

 3. s

  Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding something fully, however this paragraph provides nice understanding even. Herta Ange Hogen

 4. s

  Very neat article post. Really looking forward to read more. Really Cool. Melisa Papageno Gulgee

 5. s

  Thanks for sharing, this is a fantastic post. Cool. Brigit Bevan Wesa

 6. s

  Awesome! Its actually remarkable piece of writing, I have got much clear idea about from this paragraph. Regina Kingsley Guildroy

 7. s

  Hiya very nice blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. Jayne Jessee Osyth

 8. s

  Some genuinely prize blog posts on this site, saved to bookmarks . Tate Sanders Kellia

 9. s

  Great post! We will be linking to this great article on our site. Keep up the great writing. Nanci Patton Greenfield

 10. s

  Hi mam pwde makahingi ng latest reviewer malapit na exam, Phylys Paxton Kalagher

 11. s

  Curabitur sit amet mauris. Morbi in dui quis est pulvinar ullamcorper. Nulla facilisi. Integer lacinia sollicitudin massa. Cras metus. Drusi Hodge Sadoc

 12. s

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. Herta Ange Hogen

 13. s

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read through content from other writers and use something from other sites. Florrie Ellsworth Domenic

 14. s

  A round of applause for your blog article. Much thanks again. Cool. Ileana Nilson Teddman

 15. s

  My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks! Heloise Tab Yehudi

 16. s

  Regards for helping out, fantastic information. Cherlyn Chrissie Jehoash

 17. s

  I think the problem for me is the energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Honoria Zedekiah Ebneter

 18. s

  I have a long love affair with Morning Glory muffins. I used to make them with my mom as a kid, and I would get one every time I found them at a local bakery. Thank you for this recipe, I look forward to making this with my kids! Natalee Ruben Gloriane

 19. s

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content! Cindi Shay Boaten

 20. s

  Ik ben op zoek naar de boeken van Barbara Sleigh van Karbonkel en zijn koninkrijk. Die las ik als kind, en heb ik voor Kerst gevraagd. Maar ze zijn in het Nederlands bijna niet te vinden helaas. Jerrylee Chaunce Reynard

 21. s

  My brother recommended I may like this website. He used to be entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this information! Thanks!| Evelyn Nathanil Adkins

 22. s

  There is definately a lot to find out about this subject. I love all the points you made. Georgina Ludovico Chladek

 23. s

  You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart. Hynda Farlay Carlin

 24. s

  Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was definitely informative. Your site is useful. Many thanks for sharing! Elisha Colman Luebke

 25. s

  It is the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I have read this post and if I may I wish to recommend you some attention-grabbing issues or tips. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article. I want to learn even more things approximately it! Christie Richard Burrows

 26. s

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your site? My blog site is in the exact same area of interest
  as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here.

  Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

 27. s

  Doxcycline Compared To Amoxicillin

 28. s

  Buy Azithromycin 500 Single Dose

 29. s

  Ordini Cialis Spese Di Spedizione

 30. s

  Показал сводной сестре как у него стоит на неё и кончил в рот, пока дома никого не было Мою жену так бы кончили 4 раза подряд не ввнемая в киску Вход в матку находится с той стороны, откуда растут ноги. А если съесть сперму, то она попадет в пищеварительный тракт и в матку в жизни не попадёт, с той стороны даже входа в матку нет. Хочу в такой же умелый ротик наконьчать,невынимая,,, Кто осилит Не вынимает член, а кончает спермой в рот после минета! Контакты Карта сайта Правила Обратная связь Подборка камшотов за осенний сезон.Кончил в рот,кончил внутрь, кончил на сиськи. Трахнул попку блондинки и кончил спермой в рот Эксклюзивный контент не предоставляется на Pornhub.com. Дополнительный контент предлагается по цене всего лишь $9.99/месяц. Русская сводная сестра дала во все дырочки и взяла сперму в рот! Мачеха вошла к пасынку в комнату и он уже не смог отвертеться от секса в стиле POV https://donovanetiw875320.qowap.com/64508614/выебали Выберите контент для самых изощренных знатоков секса есть пары, которые состоят из двух отвязных жриц любви, ублажающих отборных альфа-самцов (для любителей нестандартных вариантов – есть пары с мужчиной – рабом и женщинами – госпожами и ещё много вариаций). Поддержка Грязные желания и возвышенные чувства – все доступно онлайн без ограничений, при регистрации, или же без нее. Здесь секс выходит на новый уровень – без предрассудков, только защищенный, там – где удобно и комфортно, с тем – с кем хочется именно сейчас. © 2009 – 2017 Домашнее порно по категориям на pornomoloko.com Утренний секс прыщавого парня и азиатки голой Сених трахая свидетельницу пытается не спалиться © 2009 – 2017 Домашнее порно по категориям на pornomoloko.com Обратная связь: Секс чат пары открывают для себя и в тех случаях, когда желают новых ощущений. Одиночка вы или пара, в любом случае можете насладиться сексуальной игрой других любовников.

 31. s

  Две девушки устроили соревнование, кто лучше струйно кончает. Студентка струйно кончила от двойного проникновения секс-машины. Хотя, право, не понимаю, откуда вам известно о моем интересе… Темноволосая девушка мастурбирует, сидя на барной стойке, и струйно кончает от этого. Брюнетка любит хорошенько позаниматься мастурбацией, особенно когда никого нет на ее работе. А работает дамочка барменшой. Если бы ее клиенты знали, что во время струйного оргазма девушка подставляет под вагину бокалы для виски и другого алкоголя, то они бы все разом бросили пить. Телка кончает перед камерой и дрочит вибратором Главная » Статьи о сексе, которые помогут понять себя и партнера » Струйный оргазм – что это такое и как испытать? Написать админу. Девушка нежно стонет и обильно кончает на камеру крупным плаом. Загород жарит сисястую блондинку, загибая раком и такая изо всех сил. На низкой картинке очень да видно клитор, может. С тех пор о чем вреда его ни спрашивали, он стал ответ ничего не стирая, но его трахнула отвратительно и раздолбайство. https://wiki-mixer.win/index.php/Ебля_втроем Все права защищены Copyright © 2020 «Tizam» Парень познакомился с отцом своей девушки Популярные Теги Московская телочка начала сходить с ума и секс не заставил себя ждать Юпорн девочк писиет во время секса Хороший секс ненасытной потаскухи и пяти парней. Заботливая красотка порадовала молодую парочку Тина Кей пробует на вкус все стояки и получат анальный трах Бесплатное Порно Русская баба Olga_Sunrise отсасывает хуй на публичном пляже в очках для … Тина Кей пробует на вкус все стояки и получат анальный трах Защеканка делает новогодний минет с проглотом спермы Юпорн девочк писиет во время секса Паренек был рад помыть машину и получить отсос Есть справедливое мнение, что если человеку что-то нравится в сексе, то на эту тему обязательно есть непристойны ролик. А мы можем точно сказать, что еще и не один! Так что можно смотреть порно и воплощать те желания, которые не всегда получается воплотить в реальности.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *