آموزش ساخت صندلی 3 پایه

عنوان فایل : آموزش ساخت صندلی 3 پایه

تعداد عکسها : 5 عدد 

نوع عکس : طرح مخصوص دستگاه CNC

پسورد فایل زیپ در صورت لزوم : danashoo