تفاوت چینش سیمها در کابلهای کت5 ، کت6 و کت7

۱- در کابل های کت6 بین هر دو زوج سیم فویل قرار داده شده است تا امر نویز گیری بهتر انجام گیرد .
۲ -در کابل های کت 6 قطر کابل افزایش یافته است .
۳-افت ولتاژ کت6 تا حد چشم کیری پایین تر از Cat5 است .
۴-این نوع کابل ها کت 6 برای مسافت های طولانی بهتر هستند .

سرعت انتقال دیتا در کابلهای کت 6 تا 1000 مگابایت در ثانیه یعنی در حدود 10 برابر کابلهای کت 5 است .

در مبحث نصب دوربینهای مداربسته ، بهترین توصیه این است که به جای استفاده از کابلهای کواسیال ، از کابلهای شبکه استفاده کنید . کیفیت تصاویر انتقالی با کابل شبکه بسیار بهتر از کابلهای مسی است .

همچنین در صورت استفاده از کابل شبکه ، دیگراحتیاج نیست که برای هر دوربین کابل برق بکشیم .

ترتیب رنگ بندی در کابلهای کت5 و کت6 به صورت زیر است :

ترتیب رنگ بندی کابلهای کت5 و کت 6 در چینش مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید